Dejte svým autorům pomocnou ruku pomocí šablon v dokumentaci prostoru. Budete potřebovat oprávnění administrátora prostoru pro vytváření šablon.

Chcete-li vytvořit šablonu:

  1. Přejděte na „Nástroje prostoru“ v postranním panelu, vyberte „Nástroje obsahu“ a vytvořte novou šablonu.
  2. Kliknutím na „Rozložení stránky“ můžete do stránky přidat sekce a sloupce.
  3. Přidejte nadpisy a podkapitoly podle potřeby.
  4. Zvolte „instruktážní text“ z menu „šablony“ a přidejte text, který je viditelný pouze v editoru.
  5. Uložte šablonu.

Vaše šablona bude k dispozici v dialogu Vytvořit pro tento prostor.

Související stránky

Administrátoři Confluence mohou také vytvořit šablony, které jsou k dispozici v rámci celé instance Confluence.