Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Dejte svým autorům pomocnou ruku pomocí šablon v dokumentaci prostoru. Budete potřebovat oprávnění administrátora prostoru pro vytváření šablon.

Chcete-li vytvořit šablonu:

  1. Přejděte na „Nástroje prostoru“ v postranním panelu, vyberte „Nástroje obsahu“ a vytvořte novou šablonu.
  2. Kliknutím na „Rozložení stránky“ můžete do stránky přidat sekce a sloupce.
  3. Přidejte nadpisy a podkapitoly podle potřeby.
  4. Zvolte „instruktážní text“ z menu „šablony“ a přidejte text, který je viditelný pouze v editoru.
  5. Uložte šablonu.

Vaše šablona bude k dispozici v dialogu Vytvořit pro tento prostor.

Související stránky

There is no content with the specified labels

Užitečná nápověda

Administrátoři Confluence mohou také vytvořit šablony, které jsou k dispozici v rámci celé instance Confluence.

  • No labels